O curso "BARRA DE ACCESS" é
isento de taxa de matrícula.